Kurzy pro veřejnost

Filmové kurzy pro veřejnost jsou pro filmové fanoušky, nadšence a budoucí profesionály, kteří se chtějí naučit natáčet filmy nebo se chtějí dozvědět více o filmu a zvýšit své filmové znalosti.

Jedna přednáška se skládá z 3 vyučovacích hodin po 45 minutách (celkem 2 hodiny a 15 minut), a to následovně:

1. Filmový jazyk - 45 minut (obsah hodiny je určen dle studijního plánu a je upřesněn níže).

2. Filmové dějiny - 30 minut (probírají se důležité kapitoly z filmových dějin a promítají se vybrané filmy, které se následně analyzují).

3. Konzultace k praktickým pracím - 45 minut (hodina věnována praktickým pracím studentů, podle toho na čem zrovna pracují nebo na čem chtějí pracovat – například náměty, scénáře, natáčení filmů, střih apod.). Studenti nejsou povinní během kurzů natáčet filmy ani připravovat náměty, scénáře nebo jakékoliv projekty. Zda budou chtít natáčet nebo psát a připravovat projekty nebo filmy záleží pouze na studentech.

Naši přednášející jsou absolventi filmových fakult, včetně FAMU. Ochotně Vám sdělí vlastní praktické zkušenosti a pomůžou zvládnout důležité kapitoly k filmové látce.

Naším cílem je naučit všechny seriózní zájemce důležitých prvků filmové problematiky, jak teoretických tak praktických. Bude brán ohled na pokročilost každého jednotlivého studenta a budeme navazovat na jeho konkrétní znalosti. Snažíme se udržovat příjemnou komunikaci se studenty, která není jen přednáškou ve standardním smyslu, ale také i rozhovor se studenty, výměna názorů a soustředění se na konkrétní záměr i zájem studenta.

Kurzy probíhají v oborech:

filmová režie

dokumentární tvorba

filmový scénář

filmový střih

filmová teorie

Výuka těchto oborů probíhá v následujících délkách:

- třídenní víkendové kurzy

- šestidenní víkendové kurzy

- devítidenní víkendové kurzy

- tematické přednášky.

Odkazy na přesné termíny těchto kurzů jsou umístěné v nabídce na levé straně stránky.

V případě, že během kurzů budou studenti chtít také natáčet filmy, veškerou techniku na natáčení a střih (kamera, střihací program apod.)  si obstarají sami.

Na kurz se lze přihlásit prostřednictvím přihlášky. Platby probíhají předem převodem na bankovní účet nebo v hotovosti na základě vystavené faktury.

Přihlásit se